Tillval Sms-avisering

SMS-AVISERING VID FRÅNVARO
Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska skolan se till att elevens vårdnadshavare informeras samma dag eller så snart som möjligt enligt Skollagen. Tillval Sms-avisering skickar meddelande automatiskt via sms till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24 Frånvaro. Meddelandet skickas till det mobilnumret som är registrerat på föräldern. 

TJÄNST SOM SPAR TID
Skolan behöver ingen personal som måste vara tillgänglig för att meddela föräldrar om elevfrånvaro. Förälder får snabbt och enkelt sms-meddelande utan att behöva logga in i något system. I Skola24 finns också en sammanställning för ansvarig lärare, kanslist och administratör över vilka elever som har frånvaro och till vilken förälder som det har skickats ett meddelande.

INSTÄLLNINGAR
Funktionen går att sätta på per skola och det går att välja om meddelande ska skickasefter dagens första lektion med frånvaro, efter dagens sista lektion eller vid en valfri tidpunkt. Vidare kan skolan också ta ställning till vilken informationsmängd ett meddelande till förälder ska innehålla samt vilka frånvaroanledningar som ska generera ett meddelande. 

Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Tillval Sms-avisering.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2