Tillval Telefonanmälan

ENKELT OCH EFFEKTIVT
Telefonanmälan gör det möjligt att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola24 Frånvaro via telefon. Skolan delar ut ett telefonnummer och vid uppringning startar röstinstruktioner. När samtalet är avslutat är frånvaron synlig i Skola24 Frånvaro för förälder, undervisande lärare och skoladministratör.

TJÄNST SOM SPAR TID
Skolan behöver ingen personal som måste vara tillgänglig för att ta emot frånvaroanmälningar per telefon eller telefonsvarare och därefter registrera frånvarouppgifter i systemet. Förälder som skall frånvaroanmäla sina barn behöver inte anpassa sig till eventuella telefontider. Frånvaroanmäls barnet innan kl 12.00 registreras frånvaron för samma dag. Efter kl 12.00 registreras frånvaron för kommande dag. Telefonanmälan är tillgängligt dygnet runt.

FLERSPRÅKSSTÖD
Telefonanmälan har röstinstruktioner på fem olika språk som tillval. Utöver svenska finns albanska, arabiska, engelska, pashto och somaliska. Efter överenskommelse kan vi utveckla Telefonanmälan med ytterligare språk.

UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Alla samtal via Telefonanmälan loggas och frånvarouppgifterna samt telefonnummer från anmälarens telefon registreras i Skola24 Frånvaro. Det innebär att skolpersonalen har möjlighet att ta fram både övergripande statistik för skolan och detaljerad information om enskilda elever. Statistiken kan presenteras både som färdiga rapporter och som skräddarsydda sammanställningar.

SKOLA24 MOBILAPP
När Telefonanmälan är aktiverad för skolan ingår även möjligheten för förälder och myndiga elever att frånvaroanmäla i Skola24 MobilApp. Frånvaroanmälan kan göras upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

Telefonanmälan är ett tillval till Skola24 Frånvaro.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Tillval Telefonanmälan.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2