Skola24 MobilApp - enkel att använda

I Skola24 MobilApp kan elever och lärare se sitt schema. Föräldrar kan se schema för sitt eller sina barn.

Lärare har möjlighet att frånvarorapportera elever. Föräldrar och myndiga elever kan frånvaroanmäla upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

För att föräldrar ska kunna frånvaroanmäla via appen måste Tillval Telefonanmälan vara aktiverad för skolan.

Det finns också möjlighet att visa artiklar som t ex kan inne hålla viktig information till alla.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2