Skola24 Planering

Skola24 Planering är ett stöd i kommunikationen mellan undervisande lärare, elever och föräldrar. Läraren kan planera allt från hela kurser ner till enskilda lektionstillfällen och informationen är tillgänglig även i efterhand såväl i webbgränssnitt som i Skola24 MobilApp. Planeringar kan delas mellan lärare samt tilldelas vikarie.

Planering ger elev och förälder en enkel överblick över elevens kommande skoluppgifter. 

Skola24 Planering innehåller verktyg för lärares planering. Elever och föräldrar kan ta del av planeringarna via Skola24 MobilApp.

 Planering i Skola24 MobilApp

I Skola24 MobilApp syns planeringens lektionsinformation i schemat med hjälp av symboler. Symbolerna är bokstäver som visas på de lektioner där det finns en planering. De symboler som finns är:

A - Allmän information, B - Bedömning, P - Planering och U - Uppgift.

Utöver planering visas lektioner för hela det publicerade läsåret i appen.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2