Skola24 Schema

Skola24 Schema är marknadsledande för skolans arbete kring schemaprocessen. Skola24 Schema har lösningar för att kunna hantera dagens utmaningar i skolan. Avancerad schemaläggning, tjänstefördelning, rapporter och webbfunktioner stöder verksamhetens och omvärldens behov av flexibilitet, information och samarbete.

SCHEMALÄGGNING FÖR ALLA SKOLFORMER
Skola24 Schema är Sveriges mest använda system för schemaläggning och har använts av skolor i mer än 30 år. 

SCHEMALÄGGARE
För att arbeta i Skola24 Schema loggar schemaläggaren in i Skola24 på webben. Alla de som har rollen schemaläggare kan samtidigt arbeta med samma schema. Bokmärken kan användas för att spara ett läge i schemaläggningen för att sedan kunna återvända dit. När schemaläggaren önskar, publiceras schemat och Skola24:s schemavisare uppdateras. Versionshantering och installation hanteras i Skola24 och filer behöver inte sparas. Schemat finns alltid på samma ställe. Det är enkelt att växla mellan grafiskt schema, formulär och tabeller för att arbeta så snabbt som möjligt. Tabeller och övriga funktioner i Skola24 uppdateras så fort schemat är publicerat. 

Novaschem, som är en tidigare version av Skola24 Schema, ingår för de användare som fortfarande vill ha möjlighet att installera systemet lokalt på datorn. 

TJÄNSTEFÖRDELNING OCH LEKTIONER
Skola24 Schema innehåller en komplett hantering av skolans tjänstefördelning. Registrera direkt i systemet eller hämta underlag från t.ex. Excel. 

Välj att skapa lektioner ur tjänstefördelningen eller skapa lektioner direkt utan tjänstefördelning. Bilda block av lektioner som ska läggas ut samtidigt och lås lektioner som inte får flyttas. Lägg ut lektioner med t.ex. lärarnas arbetstid eller lunch.

Placera lektioner helt manuellt i valfritt schema eller samlingsschema eller låt systemet placera en eller flera lektioner automatiskt. Användaren får förslag till omflyttningar för att hitta nya lösningar. Det går också att göra en omvänd sökning – leta efter lektioner som kan fylla ett hål i schemat.

UTSKRIFTER
Skriv ut schema som omfattar läsår, period eller veckor. Utforma schemahuvud och schemarutor efter egna önskemål. Registrera fasta samlingsscheman eller skriv ut de kombinationer av lärare, klasser, ämnen eller salar som skapats direkt i det grafiska schemat.

RAPPORTER OCH SÖKNINGAR
Under schemaläggningen och när schemat är klart kan flera rapporter användas. Några exempel är tjänstefördelning, rastschema och arbetstider. Sökfunktioner gör det enkelt att hitta t.ex. lämpliga vikarier, lediga salar eller grupper av lärare och elever som är lediga samtidigt. 

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Skola24 Schema

 

Tillval Rapportmodul
Tillval Rapport Tjänstestorlek (SCB).

 

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2