Tillval Rapport Tjänstestorlek (SCB)

På uppdrag av Skolverket samlar SCB varje år in statistik gällande pedagogisk personal från skolorna. Uppgifterna används för uppföljning, utvärdering och dimensionering av lärarutbildningar. Uppgifterna ska lämnas via en text- eller Excelfil.

VIKTIGT MEN TIDSKRÄVANDE ARBETE
Att ta fram underlaget till rapporten är ett mycket tidskrävande arbete vilket ser olika ut i olika organisationer. Rapporten som ska skickas till SCB ska innehålla uppgifter om lärarens totala tjänst och hur tjänstgöringen fördelas procentuellt på olika ämnen. För en lärare som t.ex. arbetar halvtid ska den procentuella fördelningen ändå summeras till 100. Om en lärare har undervisning på mer än en skolenhet eller i mer än en skolform ska detta redovisas uppdelat.

Hur hög kvaliteten i statistiken blir beror på noggrannhet och engagemang. Svaren ligger till grund för politiska beslut, debatter i media och olika forskningsprojekt.

RAPPORT I SKOLA24 SCHEMA
För att underlätta arbetet och få hög kvalitet på statistiken har vi tagit fram en rapport som kallas Rapport Tjänstestorlek (SCB). Enligt vår uppskattning besparar rapporten ungefär 80 % av den tid som brukar gå åt för att fylla i statistiken. När schemat är lagt i Skola24 Schema så är hela underlaget till statistiken färdigt.

Rapport Tjänstestorlek (SCB) är ett tillval till Skola24 Schema.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Tillval Rapport Tjänstestorlek (SCB)

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2