Tillval Rapportmodul

  • Elevlistor
  • Tjänstefördelningsrapporter
  • Poängplaner
  • Individuella studieplaner
  • Kostnadsberäkningar

Tillval Rapportmodul utökar möjligheterna att analysera och följa upp verksamheten. Systemet kan sammanställa uppgifter från schemaprogram och elevregister, göra beräkningar och ge översiktsbilder av exempelvis tjänsteplanering, studieplanering och ekonomi. Det finns mer än 30 olika rapporter att välja bland. Det är också möjligt att skapa nyckeltal för lärares tjänstgöring samt för undervisnings- och lokalkostnader fördelat på elever och program. Med andra ord kan Rapportmodulen ge en detaljerad bild av hur skolans resurser används.

RAPPORTMODUL I SKOLA24 SCHEMA
Rapportmodul är ett fristående system som importerar filen från Skola24 Schema. Programmet kan nyttjas av flera användare samtidigt samt av användare som inte har tillgång till Skola24 Schema. Ingen speciell installation krävs, det som behövs är en valfri katalog med plats för filer samt ett Officepaket som innehåller Access 2007 eller senare. 

RAPPORTMODUL I NOVASCHEM 2013
Systemet integreras med menyerna i Novaschem 2013.  Rapportmodul startas från Novaschem och synkroniseras med den aktuella schemafilen. Rapportmodul är en fristående databas där viss information lagras och kan delas mellan flera användare. När systemet stängs är användaren tillbaka i schemafilen. Byte av ID i schemafilen för lärare, elever, grupper, ämnen och kurskoder slår igenom även för data som ligger lagrad i rapportmodulen. Rapportmodul är ett tillval till Skola24 Schema.

Rapport Rapportmodul är ett tillval till Skola24 Schema. 

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Tillval Rapportmodul.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2