Planerade och oplanerade avbrott

På denna sida visas information om planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten för våra tjänster. Det kan röra sig om avstängning i samband med uppdatering eller driftstörning som uppstår av andra skäl.

 

190205 Viss störning i vår telefontjänst

 

Det är Vabruaritider!

Detta gäller även vår telefontjänst som har drabbats av len lättare förskylningssymptom, allra värst har hen under morgonen mellan 7.30 -9.00.

Vi rekommenderar er att använda er utan Skola24mobilapp eller via skola24.se

För att logga in via Skola24.se behöver ni er namnet på den kommun alt organisation ert barn tillhör och ett lösenord.

  

 

181122 Viss störning i vår Telefontjänst

Vi har idag under morgonen haft en viss störning i vår telefontjänst. Detta är nu åtgärdat.

 

181112 Driftstörning Lektionsexport till extern part

Vi har just nu en driftstörning kopplat till lektionsexport för 3:e part. Vi arbetar på en lösning och återkommer imorgon med mer information.

 

181030 Driftstörning    Lektionsexport till extern part

Via en konfiguration kunde incidenten åtgärdats

 

181030 Driftstörning som har Extensexport i Skola24 schema vad gälller export till extens. Åtgärdades via en hotfix


181029 Driftstörning viss funktion för VH blev draddad

Under morgonen rapporterades in en incident rörande vårdnadshavare i Skola24 såg ej sina barn. En hotfix genomfördes och problemet åtgärdat.

 

181026 Planerad underhåll

Vi kommer att stänga ner Skola24.se för ett planerat underhåll prel. den 26 okt kl 18.00 fram till den 27 okt kl 09.00

 

180904 Driftstörning i vår Telefontjänst

10.05 Driftstörningen är löst

9.30 driftfel inkom till Nova Software.
Kunder kunde inte frånvaroanmäla via telefon


831 Planerat underhållsarbete

Ett planerat underhållsarbete kommer att genomföras från den 31 aug kl 18.00 till den 1 sept kl 09.00

 

180618 Viss störning för våra SSO-kunder


180615 Planerat underhållsarbete

Ett planerat underhållsarbete kommer att genomföras från den 15 juni kl 18.00 till den den 16 kl 18.00.

 

180413 kl. 14.00 Hotfix på Novaschem genomfört


180413 kl.10.37 Pågående drifttörning Novaschem

Nu har vi identiferat problemet, arbetat fram en lösning som nu testas

 

180413 kl. 09.00 Pågående driftstörning Novaschem

Vi har fortsatt driftsötning med publicering av schema i Novaschem. Vi har identifierat problemet och kommer uppdatera löpande med mer information.

 

180412 Pågående driftstörning Novaschem och Skola24 Frånvaro

Just nu har vi en driftstörning vid publiceringen från Novaschem till Skola24 Frånvaro. Vi arbetar på att lösa problemet och kommer att uppdatera löpande.

 

180411 Pågående driftstörning Ledighetsansökan

Vi har just nu en pågående driftstörning kopplat till vår ledighetsansökan. Vi återkommer löpande med mer information

 

180403 Planerat underhållsarbete

Ett planerat underhållsarbete kommer att genomföras från den 6 april kl 18.00 till den den 7 april kl 18.00

 

180305 Tillfällig lösning för SSO-Kunder

9.05 Vi har haft en driftstörning kopplat till inloggning för SSO-Kunder. Problemet är ett certifikat har gått ut hos skolfederationen. Felet ligger således inte hos oss, men har drabbat många av våra kunder som använder Skolfederationen. Vi har gjort en tillfällig lösning och väntar på att Skolfederationen löser problemet hos sig. Den tillfälliga lösningen gör att inloggningen fungerar som vanligt.

ca 8.15 Vi har en pågående driftstörning som påverkar inloggning för alla våra SSO-Kunder. i har sett att felet ligger hos de kunder som federerat via skolfederationen pga att ett cerifikat har gått ut.

  

180131 Skola24 stängs ner för en planerad release den 2 feb kl 18.00 -18.00 den 3 feb.

I och med att användare som har kombinerade roller (lärare i schemat och personal på förskola/fritidshem) i Skola24 har åtkomst problem i vissa vyer har vi valt att dela på roll för lärare och förskole-/fritidshemspersonal. 

 Rollerna Lärare och personal Förskola/Fritidshem delas. Ny användarroll, ”F-personal” (Förskolepersonal/Fritidshemspersonal) i Skola24

    • Vid flera roller är F-personal förvald
    • Roll Lärare har inte tillgång till ”Förskola/Fritidshem”
    • Roll F-personal visas ej i Administration- Lärare. Användare med roll F-personal går att se initialt via Administration-Personer (med filter på fält för roll).
  • ”Importera Personal” – värde för fält signatur och avdelning är ej obligatoriska (förtydligande, fälten är obligatoriska men inte värde)           
  • Länknamn ändrat till ”Förskola/Fritidshem”
  • Närvarolistan visar ej frånvaroanmälningar som är äldre än en dag (slutdatum äldre än en dag)
  • ”Importera Barn” arkiverar avdelningar i Skola24 som inte finns med i importfilen

  

 

180122 Förskola/Fritidshem import avstängd
Funktionerna för import av barn och personal är tillfälligt avstängda p.g.a. upptäckt fel.
Vi arbetar på att få fram en lösning snarast


180113 Uppdatering av Nova Softwares SSOtjänst
En uppdatering har gjorts av Nova Softwares SSO-tjänst. SSO (Single Sign-On) används inom er verksamhet för att uppnå enkel och/eller säker inloggning mot Skola24.

Eftersom uppdateringen kräver en förändring från er sida av den tekniska lösningen, är det viktigt att ni vidarebefordrar denna information till de medarbetare eller leverantörer som arbetar med SSO för er verksamhet.
Vi kommer däremot inte att ersätta Krypteringsalgoritm SHA-1 med SHA-256 (vilket vi skrev om i tidigare utskick). Detta är senarelagt och mer information kommer.
För mer information

171011 Uppdaterat SSO för buggrättning
Vi har uppdaterat vår SSO med ny kod för att säkerhetställa SSO-inloggningen för er kunder.

170908 Underhållsarbete 8 – 9 september
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 8:e september kl. 18:00 till den 9:e september kl. 18:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.

170824 dDriftstörning SSO
Vi har för närvarande driftstörningar i tjänsten SSO. Arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt. 

170811 driftstörningar WebViewer
Vi har för närvarande driftstörningar i tjänsten WebViewer. Arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt.

170704-170705 underhållsarbete i Skola24
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 4:e juli kl. 16:00 till den 5:e juli kl. 08:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.

 

170609- 170611 underhållsarbete i Skola24
Ett underhållsarbete kommer att genomföras idag den 9:e juni kl 18:00 till den 11:e juni kl 12:00. Under denna tid kommer Skola24 och Nova Softwares webbplats inte att vara tillgängligt. Skola24 Schema kommer heller inte att fungera i något ”offline läge”.

170418 Skola24
Skola24 upplevdes som segt för några av våra kunder under förmiddagen. Detta är nu löst.

Vi informerar här och på FB