Releaser | Rättningar

På den här sidan finns information kring våra utförda releaser och rättningar. Till höger på sidan finns information om kommande releaser och rättningar.

2018-03-16 RÄTTNINGAR

 • Ledighetsansökan - Vårdnadshavare får inget svar efter beslut om skola har inställning "I första hand SMS annars E-post" eller "SMS".
 • Förskola/Fritidshem - Fårnvaroanmälan går ej ta bort om den kvitterats av personal.

2018-03-07 RÄTTNINGAR

 • Förskola/Fritidshem
  • Lovschema - Inget e-post-utskick till vårdnadshavare om nytt lovschema att besvara om skolan har inställning av utskicksmetod "I första hand SMS annars E-POST".
  • Frånvaroanmälan - Inget e-post-utskick till vårdnadshavare om att personal har kvitterat om skolan har inställning av utskicksmetod "I första hand SMS annars E-POST".

2018-03-02 RÄTTNINGAR

 • Förskola/Fritidshem
  • Lovschema - Timeout-problem vis skapa lovschema
  • Lovschema - Optimering av lovschema

2018-02-26 RÄTTNINGAR

Rättningar för Förskola/Fritidshem

 • Närvarolistan
  • Nya frånvaroanmälningar syntes ej vid automatisk uppdatering
  • Ej visa passerade frånvaroanmälningar
 • Lovschema - barn utan koppling till vårdnadshavare syntes ej i listan för lovschema
 • Importera personal - Avdelning och Signatur ska vara valfri

2018-02-15 RÄTTNINGAR

 • Förskola/Fritidshem
  • Kan inte radera grupper i användargränssnittet
  • Vissa skolor kan inte öppna Grundinställningar för skola
  • Importera barn  - ny avdelning skapas ej

2018-02-07 RÄTTNING

 • SSO - Användare med enbart roll F-personal (Förskola/Fritidshem) kunde inte logga in via SSO.​

2018-02-02 RELEASE 2018 nr.01

Information om relealsen.

2018-01-24 RÄTTNING

 • Importera barn - rättning av importfunktion för barn

2018-01-16 RÄTTNING

 • Jusering av organisations-API

2018-01-12 RELEASE 2018 nr.00

Information om relealsen.