Releaser 2018

2018-02 sp3 | 2018-02 sp2 | 2018-02 sp1 | 2018-02 | 2018-01 | 2018-00 | Novaschem 2013SP3

2018 nr 02-sp3 (2018-10-26)

Ny funktionalitet i Förskola/fritidshem

 • NÄRVAROLISTAN
  • Möjlighet att visa barn i panelvy (kompaktvy som visar barn i flera kolumner beroende på skärmbredd)
  • Möjlighet att ändra sortering
  • Filtrera på namn
  • Tydligare in-/ut-knapp
  • Kontrollräkning under dagen
 • TILLFÄLLIG ÄNDRING
  • Möjlighet för VH att ändra tid aktuell dag (inställning per skola)
  • Möjlighet att ändra tid ledig hel dag
  • Möjlighet att meddelande till personal utan att ändra tid
 • LOVSCHEMA - Möjlighet att ändra svarperiod om svarsperioden är påbörjad

Rättningar

 • FÖSKOLA/FRITIDSHEM
  • FRÅNVAROANMÄLAN - VH kan ej avsluta aktiv frånvaroanmälan eller ta bort framtida frånvaroanmälan
  • IMPORTERA FÖRÄLDRAR - Otydligt felmeddelande när skoladministratör inte har tillgång till barn/elev
  • LOVSCHEMA - Barn utan VH visas inte i skapa och besvara lovschema
  • LOVSCHEMA - Går inte att filtrera på status i skapa lovschema
  • LOVSCHEMA - Felmeddelande vid öppna lovschema om ett barn har icke godkänt personnummer
  • LOVSCHEMA - Personal kan inte besvara lovschema för barn om lovperioden är påbörjad
  • LOVSCHEMA - Problem när barn byter avdelning
  • LOVSCHEMA - Nytt barn på förskola får inte befintligt lovschema för avdelningen
  • REGISTRERA SCHEMA - Fel vid skapa schema om utskick satt till personal utan e-postadress
  • VECKOÖVERSIKT - I vissa fall visades en frånvaroanmälan en extra dag i Veckoöversikt
  • VECKOÖVERSIKT - I vissa fall visas borttagen frånvaroanmälan i Veckoöversikt
  • NÄRVAROLISTA - Prestandaförbättring för inläsning och uppdatering av vyn
  • NÄRVAROLISTA - Det går att checka in ett barn igår som redan har en incheckning idag
  • NÄRVAROLISTA - Ikon för kvittering av frånvaroanmälan visas även efter kvittering
  • NÄRVAROLISTA - Felmeddelande i detaljvy för barn som bytt avdelning på förskola
 • LEDIGHETSANSÖKAN - Inmatning och visning av rektors e-postadress i skolenhetstabell är personadress
 • LEDIGHETSANSÖKAN - Går ej uppdatera rektors e-post i skolenhetstabell
 • SCHEMA
  • Ej standardkolumner framme i vissa tabeller för nyskapade scheman
  • Spara scheman på fil skriver över motsvarande PDF-fil
  • Fel i vissa fall vid ångra placera lektion (autoplacering) vid samtidig användning
  • Fel ibland vid sök och välj lärare
  • Gruppformulär visar inte vilka elever i gruppen som inte kan ha lektion på en tänkt position.
  • Samt diverse felkorrigeringar


2018 nr 02-sp2 (2018-08-31)

Justeringar

 • OMDÖME - Justering av texter i skriftlig översikt
 • OMDÖME - Arkiverade kurskoder och ämnen döljs i lista för val av id
 • SCHEMA - Nytt kodsignieringscertifikat

2018 nr 02-sp1 (2018-06-15)

Ny funktionalitet

 • REGISTERUTDRAG - första version av funktionen. Möjliggör för användare att få fram vilka personuppgifter som behandlas. Inkluderar information om barn för föräldrar. Administratörer kan agera ombud åt användare.
 • SCHEMAVISARE - Inställning för ElevID för schemavisning visas under Mina inställningar för elev och förälder.

Justeringar

 • MÅLTIDSOPTIMERING - Byter namn till Måltidskollen
 • Text om användaravtal för nya användare ändrad till informationstext om systemet

Rättningar

 • SCHEMAVISARE - Samlingsschema för endagsvisning visas i en kolumn
 • SCHEMAVISARE - Elevscheman visas dubbelt för lektioner där elev har bytt klass/grupp under för aktuell vecka för ändringen
 • SCHEMA - Bokmärke skapas inte vid publicering i vissa fall
 • SCHEMA - Fritidsgrupper töms vid publicering från schema
 • RAPPORT "Kontaktuppgifter lärare" - Lärares privata kontaktuppgifter visas för elev/förälder
 • LOVSCHEMA- kan inte visa lovschema p.g.a. timeout
 • NÄRVAROLISTAN - Frånvaroanmälan via telefontjänsten visas inte Närvarolistan
 • LEDIGHETSANSÖKAN - Timeoutproblem för vissa användare
 • LEDIGHETSANSÖKAN - Informationstext "Ansökan har ej behandlats" visas ej
 • LEDIGHETSANSÖKAN - VH får två mejl vid beviljad/avslagen ansökan
 • LEDIGHETSANSÖKAN - Fel status om ansvarig för lärare finns på grupp
 • Förbättringar av prestanda

2018 nr 02 (2018-04-06)

Frånvaro – Ledighetsansökan

 • Funktion för att alla VH måste samtycka om en ansökan innan skolan behandlar ansökan. Initialt avstängd.
 • Förtydligad statushantering
  • "Inaktuell" utgår
  • "Ej behandlad" och "Under behandling" ersätts med "Klar för handläggning"
  • Förtydligad med vem och när ansökan har ändrat status.
 • Visning av ansvarig lärare och rektor i listvy för ansökningar.
 • Ansvarig lärare och rektor har möjligt att annullera en beviljad ansökan (beviljad ledighets tas bort).

Skola24

 • IMPORTERA FÖRÄLDRAR - nya inställningar vid import av föräldrar:
  • Importfil ägare (master) för vårdnadshavare (föräldrakopplingar). Vårdnadshavare som saknas i importfilen blir inaktiva i Skola24.
  • Importfil ägare för vårdnadshavares (föräldrakopplingar) kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter som finns i importfilen ersätter vårdnadshavares uppgifter i Skola24.
 • SSO - uppgradering till senaste version av OpenSAML

Schema/resurs

 • SCHEMAVISAREN (nya) - Visning av dag. Automatisk visning av aktuell dag för mindre skärmar.
 • SCHEMA/SCHEMAVISAREN – ElevID genereras automatiskt som ett lösenord i Skola24 Schema som kan används för att visa elevschema i Schemavisaren.
 • SCHEMA - Möjlighet att märka att lektioner inte ska frånvarorapporteras men visas i schemavisaren

Förskola/fritidshem

 • NÄRVAROLISTAN
  • Kvittering av frånvaroanmälan för flera barn
  • Enkelt ångra incheckat barn
 • VECKOÖVERSIKT
  • Utskriftanpassad
  • Visar typ av frånvaroanmälan och om schema saknas
  • Visa lördag/söndag (lördag och söndag är initialt dolt)
 • INFORMATION OM BARN - Beräkning anpassad mot frånvaroanmälan
 • NÄRVARO FÖR BARN
  • Utskriftanpassad
  • Filtrera barn med begränsad vistelsetid
  • Beräkning anpassad mot frånvaroanmälan
 • VISA SCHEMA - Utskriftanpassad
 • REGISTRERA SCHEMA
  • Möjligt att registrera ett schema utan tider (alla dagar ledigt)
  • Utskrift av blankett (tomt schema)
 • LOVSCHEMA - Utskrift av blankett för lovschema (tomt lovschema)

Rättningar Skola24

 • REGISTRERA SCHEMA - inget utskick till skolpersonal vid nytt registrerat schema
 • NÄRVAROLISTA - långsam laddning vid val av många avdelningar (barn)
 • INFORMATION OM BARN - registrerad schematid som visas stämmer inte med registrerade schematid
 • INFORMATION OM BARN - närvarotid räknar fel
 • LOVSCHEMA - otydligt meddelande vid utskick om nytt lovschema
 • LOVSCHEMA - spara lovschema fungerar inte om det finns flera barn med samma förälder på samma avdelning - om ena barnet har sekretessmarkering
 • IMPORTERA PERSONAL - Lärare för skola som importeras som personal till förskola ser inte förskoleavdelningar i frånvaroanmälan
 • IMPORTERA PERSONAL - All ny personal blir sekretessmarkerade
 • IMPORTERA BARN - Import av barn till nyskapad förskola i standard kraschar med felmeddelande.
 • FS/FTH INSTÄLLNINGAR - Öppna widget "Inställningar" ger ett felmeddelande
 • OMDÖME - fel sign. i "Omdömesöversikt för elev"
 • OMDÖME - en undersökning som inte går att öppna
 • FRÅNVAROANMÄLAN - arkiverad grupp på förskola (via import) kan väljas i frånvaroanmälan
 • Prestanda - långsam uppläsning i Adm-Elevinformation

Rättningar Skola24 Schema

 • Publicering kraschar p.g.a felaktigt gruppnamn vid +/- elev
 • Import kraschar om anställningsdatum < 1970
 • Fixa felaktig data vid import från Novaschem
 • Borttagning av klass uppdaterar fel
 • Inklistring i elevtabell
 • Hindra import av felaktiga ID
 • Går ej publicera och exportera pga långa gruppnamn
 • Beräkning av kurskod i gruppnamn fungerar ej
 • Kan inte spara inställningar i Schema i vissa fall beroende på vilka fält som är framme

Novaschem 2013 SP3 (2018-02-16)

2018 nr. 01 (2018-02-02)

Förskola/Fritidshem

 • Ny roll för personal inom förskola och fritidshem (F-personal)
 • Importera personal - ändrad (fält för signatur och grupp/avdelning ör ej obligatoriska)
 • Närvarolista - ej visa gamla (passerade) frånvaroanmälningar

Rättningar

 • Importera barn - Arkivera förskolegrupper som inte finns i importfilen

2018 nr. 00 (2018-01-12)

 • Uppdatering av SSO