PRESSMEDDELANDE

Färre håltimmar - en större utmaning än regeringen inser

Regeringen vill nu försöka minska antalet håltimmar i gymnasieskolan. Med en skärpning av formuleringarna i gymnasieförordningen hoppas man ge tydligare direktiv till skolorna att schemaläggningen görs på ett sådant sätt att håltimmarna inte uppstår. Vinsterna med att få bort håltimmarna är stora menar Ingrid Martens, Verksamhetsspecialist på företaget Nova Software AB, men utmaningarna kan också vara större än regeringen inser.

-   I sak har man helt rätt i sin bedömning, men man behöver också inse svårigheterna i detta. Att på en gymnasieskola få ihop ett schema utan håltimmar är näst intill omöjligt. Strukturen på gymnasieprogrammen kombinerat med stor valfrihet och resursbrist gör schemaläggningen komplex då eleverna i samma klass kan ha helt olika scheman, förklarar Ingrid Martens.

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området och då framförallt inom schemaläggning i skolan.

-   Varje dag hanterar vi ett stort antal kunder som behöver rådgivning kring att lägga ett bra schema. Vinsterna med ett så kallat ”bra schema” är kända. Med färre håltimmar ökar elevernas närvaro på lektioner. Med detta följer bättre studieresultat och färre avhopp, fortsätter hon.

Sammanhållna skoldagar
Gymnasieminister Anna Ekström hoppas att håltimmarna ska minska genom en ny formulering i gymnasieförordningen om att eleverna så långt som möjligt ska få sammanhållna skoldagar. Skolorna förväntas då planera bättre och anstränga sig mer vid schemaläggningen.

-   Vi hjälper många skolor med schemaläggningen både som konsulter och vid handledning. Vi vet att alla skolor eftersträvar sammanhållna skoldagar, men det finns faktorer som gör det svårt att uppnå, berättar Ingrid Martens.

Hon fortsätter:
-   Att en bra närvaro har en stor effekt på skolresultaten är fakta. Att kostnaderna är höga för samhället kring de elever som faller bort och hamnar i ett utanförskap är också väl känt. Men vi kan inte komma tillrätta med problemen utan att resonera om de verkliga orsakerna till att ett schema utan håltimmar är svårt att uppnå.

Orsak och verkan
Vad är då orsaken till att gymnasieelever ofta har håltimmar i schemat?

-   Gymnasierna vill gärna erbjuda en stor valfrihet, bland annat för att detta är viktigt när det gäller att locka elever. Samtidigt måste kostnaden hållas nere och därför vill man inte ha många små grupper. Behöriga lärare är en resurs man måste hushålla med. När gemensamma grupper skapas för alla elever som ska läsa en viss kurs uppstår håltimmar för de elever som inte valt just den kursen, avslutar Ingrid Martens.

SVT Nyheter