Nu börjar februari och med det vab-tider. 
Vi märker av ett kraftigt ökat tryck på vår telefontjänst. 
Uppstår problem när ni försöker frånvaroanmäla, vänta en stund och försök igen.
Om problemen kvarstår kontakta support@novasoftware.se