Huddinge satsar på sina gymnasieelever!

Hög skolfrånvaro kan leda till svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. En av dem som har tagit ett krafttag kring skolnärvaro är Huddinge kommun. Kommunen har arbetat strategiskt med skolnärvaro i ett par år. Huddinge startade höstterminen med en Kickoff där skolnärvaro stod i fokus för alla gymnasieskolor.

- Att skolfrånvaro leder till minskade skolresultat är ingen nyhet Huddingekommun såg även att det var inte bara resultatet som var oroväckande, det var antalet elever som tog examen. Vi lever i ett kunskapssamhälle och idag, för att komma in på arbetsmarknaden behöver du minst ha en gymnasieexamen, säger Charlotte Revland, processledare för Huddinge Kommun och projektledare för framtagningen av handlingsplanen. 

 

Läs hela pressmeddelandet här