Nu digitaliseras förskolan

(Artikel från Skolplattformens nyhetsbrev)    Ekholmsvägen 229 i Skärholmen är en av de förskolor som börjat testa digital närvarohantering, en del av skolplattformen.

Cendresa Smakici är pedagog på förskolan. Hon ser många fördelar med de nya verktygen.

-Vi kan på ett enkelt sätt få överblick över hur många barn som befinner sig på respektive avdelning. Det underlättar vid planering av aktiviteter, lunch och mellanmål och vid fördelning av pedagoger, berättar hon.

I september förra året påbörjades testerna av digital närvarohantering på två förskolor i Stockholm. Vårdnadshavarna använder verktyget för att anmäla sitt barns frånvaro och närvaro i förskolan. Pedagogerna checkar in och checkar ut barnen med verktyget. Personalen kan även se när barnen kommer att hämtas.

I verktyget kan vårdnadshavare anmäla sina barn frånvarande. De kan också lägga in tid för hämtning och lämning, planering för klämdagar samt lovperioder.

-Allt detta har tidigare skett i flera olika steg och i pappersform. Nu finns allt samlat på ett ställe, som alla pedagoger kommer åt från sina digitala enheter, säger Cendresa Smakici.

Personliga mobiltelefoner och surfplattor
Personalen på förskolan har fått en egen surfplatta eller mobiltelefon för att testa hur de nya systemen fungerar i de olika mobila enheterna. På sikt ska de komma fram till vilken sorts enhet som passar bäst. Bara det att alla som arbetar här har tillgång till en mobil enhet är ett stort lyft för arbetet, menar Cendresa Smakici.

Vårdnadshavare är positiva
I samband med införandet har vårdnadshavare fått information om hur digital närvarohantering fungerar. Innan dess hade alla pedagoger fått gå en halvdagsutbildning.

Den digitala mognaden har inte varit ett problem på Ekholmsvägen 229. Både pedagoger och vårdnadshavare är vana vid att använda liknande verktyg i vardagen. Däremot har språket upplevts som något av en barriär, eftersom webbplatsen bara finns tillgänglig på svenska och engelska.

Cendresa och hennes kollegor försöker hjälpa de vårdnadshavare som tycker det är svårt och uppmuntrar dem att använda systemet. De avsätter tid vid hämtning och lämning av barnen för att hjälpa de som har problem med att få det att fungera. Överlag är vårdnadshavarna positiva till det nya systemet.

-Vårdnadshavarna frågar och vill veta hur de nya verktygen fungerar för oss och är glada för allt som underlättar vårt arbete. Även barnen är nyfikna och vill gärna checka in och ut sig själva när de kommer och går, avslutar Cendresa Smakici.