Uppdatering av Skola24 MobilApp för Android

- Uppdateringen gäller främst för Android P (Version 9)
- För att spara inloggningsuppgifter till Skola24 MobilApp används nu Google Smart Lock.
- Om ni använder Skola24 MobilApp sedan tidigare, kommer du att behöva logga in på nytt efter uppdateringen.

Ni behöver eventuellt aktivera Google Smart Lock för att kunna spara inloggningsuppgifterna.
Följande tipsdokument visar hur ni gör detta.