Det är Vabruaritider!

Detta gäller även vår telefontjänst som har drabbats av len lättare förskylningssymptom, allra värst har hen under morgonen mellan 7.30 -9.00.

Vi rekommenderar er att använda er utan Skola24mobilapp eller via skola24.se

För att logga in via Skola24.se behöver ni er namnet på den kommun alt organisation ert barn tillhör och ett lösenord.