Nova CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt mot människor och miljö. CSR integreras som en naturlig del i verksamheten, i Novas affärer och i relationerna till intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer, nätverk m.fl.

NOVA MÖTER UNGDOMAR
Nova Software vill öka intresset för teknik inom skolan och på det sättet hoppas vi att fler väljer att utbilda sig och senare arbeta inom detta område. Vi önskar trigga intresset och samtidigt ge dem en möjlighet att upptäcka den mångfald av roller ett modernt IT-företag behöver för att lyckas.Vi kommer under 2017 att delta i olika mässor riktade mot skolelever och samarbetar med tech-centra som Dalenium Science Park. 

SYFTE
Vi vill komma i direkt kontakt med ungdomarna för att vara med i dialogen och vi hoppas på spännande och inspirerande möten. Vi strävar efter att ha en inspirerande kommunikation i en positiv miljö där vi öppnar upp perspektiven kring teknik.För oss är det viktigt att eleverna går glada, belåtna och sedda från sitt möte med oss. 

Vi som externa aktörer utgör ett bra komplement till skolans olika motivationsarbeten kring teknik. Nova Software tar ett aktivt ansvar att förebreda svenska barn och undgomar inför en omvärld som allt mer byggs upp av teknologi styrd av programmering. Vi vill ge dem stöttning och vägledning i deras val för framtiden. Samtidigt som vi vill framhäva alla de yrkesroller som finns inom IT och att vi finns lokalt i Falköping.