Julinsamling 2017går till Friends!

Vi på Nova har i år valt att stödja Friends med vår Julinsamling för 2017.

Varför vi valde Friends:
Friends utbildar skolpersonal för att ge dem verktyg att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar.

Där det finns grupper finns alltid risk att trakasserier, diskriminering eller andra kränkningar uppstår. Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från en annan elev det senaste året (Friendsrapporten 2017).

Det är viktigt att skolan agerar för att förebygga mobbning och kränkningar och arbetar för alla barns rätt till en trygg skola. Friends kan hjälpa din grund- eller gymnasieskola att utveckla ert likabehandlingsarbete där alla på skolan involveras.

Vi har även en öppen insamling:
Hjälp oss att göra skillnad!
Alla ska ta studenten