170425 TVÅ NYA FUNKTIONER

MÅLTIDSOPTIMERING
Sänk kostnaderna och minska miljöpåverkan med vår nya funktion Måltidsoptimering. 
Nova Software har, i samarbete med Qualifare, tagit fram ett koncept som ger skolköket ett underlag gällande frånvarande elever varje dag, konceptet kallar vi Måltidsoptimering.

Kostpersonalen får, vid ett eller fler tillfällen varje dag, automatiskt en uppdaterad lista på vilka elever som är frånvarande. Särskilt betydelsefullt är information om vilka elever med specialkost som är frånvarande. 
Måltidsoptimering möjliggör en mer resurseffektiv planering som medför lägre kostnader och minskad klimatpåverkan. 

LÄGG TILL/TA BORT ELEV
Nu introducerar vi äntligen den nya, smarta funktionen Lägg till/ta bort elev. Finns under Inställningar-Anpassa- Funktioner och menyer i Skola24 Schema.

Det förekommer ofta att elever inte helt följer schemat för den klass som eleven går i. För att frånvarohantering ska fungera och för att individuella elevscheman ska bli korrekta måste dessa situationer hanteras på ett bra sätt.

Tipsdokument 

170123 RAPPORTMODULEN
Tjänstefördelningsrapporterna inkluderar lärare med planerad tjänst även om ingen tjänstefördelning finns registrerad.

Tjänstefördelningsrapporterna fungerar med minuter per standardvecka som alternativ till totalt tid/årsram.

För program kan man ange organisation som används som alternativ till faktiskt antal elever i de programrelaterade rapporterna.

Planeringsunderlag för lärare har nu delsummor per ämnestyp.

Planeringsunderlag för lärare kan ta med en kolumn med tjänstefördelad tid.

Beskrivning av tjänst som kan skrivas ut i Planeringsunderlag för lärare har nu mer än 255 tecken. 

 

161209 FÖRBÄTTRINGAR AV SKOLA24 SCHEMA OCH LEDIGHETSANSÖKAN

SKOLA24 SCHEMA
Några av de punkter som efter releasen kommer att synas för användaren är:

  • Listan med arbetsytor visar nu de val av arbetsytor som finns
  • Man kan nu högerklicka i grått område i formulär för att få upp snabbmenyn
  • Sök lektionsfri tid fungerar som den ska och man får fram ett urval vid sök av klasser och salar
  • Avbokning av grupp blir korrekt mellan Skola24 Schema och Schemavisaren, dvs endast de ingående, enskilda elevers lektioner avbokas.
  • Importfunktionen hanterar nu gemener och versaler rätt, dvs både 7A och 7a importeras korrekt

LEDIGHETSANSÖKAN
Gällande Tillval Ledighetsansökan så har nu en tabell skapats som kopplar elever till skolenhet och därmed  rektor vilket kommer möjliggöra att rektor får mail om att det finns ledighetsansökningar att godkänna. Dessutom möjliggör detta att rektor endast ser de elever som hen är rektor för.

En yta är skapad under Grundinställningar för att administratörer skall kunna lägga in en central informationstext vad som gäller när man söker ledighet. Denna visas på ledighetsansökan.

ÖVRIGT
För inställningen ”Arkivera poster som ej finns representerade i schemat” är defaultinställningen ändrad från Nej till Ja.

Dessutom har vi förbättrat Procapita-importen (textfil) för att säkerställa att information kommer in på korrekt sätt.

FORTSÄTTNING
Vi arbetar energiskt för att förbättra och vidareutveckla våra system och under våren kommer flera releaser att göras med värdeskapande och tidsbesparande funktioner .

Nyhetsarkiv