Integritetsskydd i skolans  verksamhet enligt GDPR
– från lagstiftning till praktiskt arbete i skolan

Nova kommer att delta under två dagar i konferensen.
Ingrid Martens
kommer dessutom att delta i en paneldebatt kopplat till hur leverantörerna förbereder sig för de nya kraven i och med GDPR, samt hur samarbetet leverantör/beställare (skolhuvudman) nu bör se ut i dessa frågor.  

Panelen hålls den 4 maj mellan kl. 14.20-15.00.

Medverkande kommer att vara 2 kommuner och 3 leverantörer. De övriga leverantörerna kommer att vara Vklass och Gleerup. 

Målgruppen för konferensen är skolhuvudmän, it-strateger/IKT-samordnare, förvaltningschefer/skolchefer, skoljurister och DPO.

läs mer här