Nordiska Skolledarkongressen 13-14/3 2018

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som under två dagar erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter.

Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera ca 50 utställare och 1.400 deltagare från hela Norden.

Välkommen till vår monter H05:11 och träffa oss.