STUDIERESA HONGKONG OCH SHENZHEN

I april reste Jacob Westman, vår chef för Affärsutveckling och Tillväxt på Nova, och en delegation på 50 personer, under ledning av RISE, Research Institutes of Sweden, Business Sweden och Swedish Edtech Industry till Hongkong och Shenzhen med syftet att fördjupa och utveckla ett starkt ekosystem för framgångsrik digitalisering och innovation av utbildning. Delegationen hade en Triple Helix sammansättning och bestod av forskare från olika universitet och institut, edtechbolag, utbildningsledning från huvudmän samt myndighet/er.

BAKGRUND HONGKONG OCH SHENZHEN

Hongkong har 8 miljoner invånare och är en av de starkaste ekonomierna i Asien. För att möta morgondagens utmaningar, där innovationsförmåga och digital kompetens är avgörande viktigt för tillväxt, satsar man nu på bred front för att lägga om hela sitt utbildningssystem. Digitala strategier med programmering i läroplanen med fokus på kreativitet, samarbete och innovation är i fokus.

Hong Kong University är bland de högst rankade i världen inom lärarutbildning, med specialiteter inom IKT och entreprenörsskap. Under en resa med Prins Carl Philip i december 2017 etablerade Swedish Edtech Industry relationer med beslutsfattare på flera nivåer där ett gemensamt utbyte och samarbete identifierades som önskvärt. Vi har gemensamma utmaningar inom våra utbildningssystem kring kvalitet och likvärdighet i den digitala transformationen av samhället och kompletterar varandra med olika styrkor.

Shenzhen, ligger på på andra sidan vattnet från Hongkong i The Bay Area, och är epicentret för hårdvaruutveckling i världen. Den snabba takten i prototypande och framtagning av hårdvara har förändrat spelplanen för innovation på området globalt. Shenzhen är med sina över 20 miljoner invånare en av de snabbast växande ekonomierna i världen som födelseplats till bland annat bolag som Huawei och Tencent.

Både Hongkong och Shenzhen, leder just nu utvecklingen inom Maker-rörelsen i utbildning, bland annat med ett ämne i läroplanen för deras internationella skolor, Design and Technology. Hongkong och Sverige har redan flera pågående samarbeten inom forskning, där senaste exemplet är Karolinska Institutets första etablering utomlands,  just i Hongkong. Hongkong är, trots sin storlek, Sveriges 36e viktigaste exportmarknad och en viktig portal till den asiatiska marknaden.

SYFTET MED RESAN VAR ATT;

  • Stärka Sveriges förmåga att leda utbildningsväsendet i ett digitaliserat samhälle

  • Skapa internationella strategiska och hållbara relationer för att stärka Sveriges position som ledande land när det gäller digitalisering

  • Utveckla marknadsförutsättningar för svensk edtechbransch i Hongkong och Kina

  • Hitta förutsättningar och utveckla Sveriges förmåga att bedriva tillämpad forskning rörande digitalisering och lärande i samarbete med utvalda aktörer i Hongkong.

  • Etablera långsiktiga kontakter och fördjupa samarbete inom forskning, innovation och lärande.

Jacob har fått träffa Fantastiska människor och tar med sig tillbaka till oss på Nova ny erfarenhet, kontakter och perspektiv.
Hans resa sammanfattade han så här:
Ett studiebesök med människor som alla vill samma sak,att göra den svenska skolan bättre och mer digital!