Personal - Användarstöd

För snabbast möjliga support, kontakta kundstöd via e-post support@novasoftware.se eller på telefon 0515 - 777 888. För fler kontaktuppgifter, klicka här.

 

 

Daniel Wendel
Chef Användarstöd
Kundansvarig säljare
E-post: daniel.wendel@novasoftware.se
Telefon: 0515-777 897
Mobil: 0730-45 21 96

     
 

Fredrik Åkermark 
Support och utbildning
E-post: fredrik.akermark@novasoftware.se

 

     

      

Linnea Lychou-Moqvist
Support och utbildning
E-post: linnea.lychou-moqvist@novasoftware.se

 

     
   

Björn Perneborn
Support & utbildning
E-post: bjorn.perneborn@novasoftware.se

    Kristina Svenning
Support och utbildning
E-post: kristina.svenning@novasoftware.se
 

Anneli Fredriksson
Support och utbildning
E-post: anneli.fredriksson@novasoftware.se 

 

   
Ingrid Martens
Verksamhetsspecialist
E-post: ingrid.martens@novasoftware.se

 


Mikael Svedberg
Support och utbildning
E-post: mikael.svedberg@novasoftware.se

 

 

   

Åsa Albin 
Support och utbildning
E-post: asa.albin@novasoftware.se

 

 


 

Niklas Åkesson
Support och utbildning
E-post: niklas.akesson@novasoftware.se