Personal - Ledning

 

      

Urban Karlsson
Verkställande direktör
E-post: urban.karlsson@novasoftware.se
Telefon: 0515 - 777 888
     
 

 

Karin Ahlgren
Vice VD & tf.Ekonomichef
E-post: karin.ahlgren@novasoftware.se
Telefon: 0515 - 777 888

     
 

 

Jacob Westman
chef Affärsutveckling och Tillväxt
E-post: jacob.westman@novasoftware.se
Telefon: 0515 - 777 888

     
 

 

Tommy Mossberg
IT-chef
E-post: tommy.mossberg@novasoftware.se
Telefon: 0515 - 777 888

     
 

 

Michael Erving
Kvalitetchef
E-post : michael.erving@novasoftware.se
Telefon:0515 - 777 888

 

     
 

 

Helena Martinsson
HR-chef
E-post: helena.martinsson@novasoftware.se

     

 


Claudia Lindström
Affärschef
E-post: claudia.lindstrom@novasoftware.se

     

  Fredrik Svensson
Ekonomichef
E-post: fredrik.svensson@novasoftware.se